وبینار وزارتی معاونین بهداشت سراسر کشور با رویکرد پیشگیری و کنترل و بررسی وضعیت موجود بیماری کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ شهریور ماه

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۰ کد : ۱۱۹۲۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۶۹
وبینار وزارتی معاونین بهداشت سراسر کشور با رویکرد پیشگیری و کنترل و بررسی وضعیت موجود بیماری کرونا ویروس، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ شهریور ماه

کلید واژه ها: وبینار وزارتی معاونین بهداشت کرونا ویروس


نظر شما :