وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۲ مهر ماه

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۱ کد : ۱۲۳۳۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۲۶
وبینار وزارتی معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،  ۱۲ مهر ماه

کلید واژه ها: وبینار وزارتی معاونین بهداشت


نظر شما :