مراسم اهدا گل به همکاران حوزه بهداشت توسط معاون اجرایی، معاون فنی، رئیس گروه سلامت روان اجتماعی و اعتیاد و مسوول روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی بمناسبت هفته سلامت روان، ۲۹ مهر ماه

۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۲۰:۲۴ کد : ۱۲۷۲۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۷۴
مراسم اهدا گل به همکاران حوزه بهداشت توسط معاون اجرایی، معاون فنی، رئیس گروه سلامت روان اجتماعی و اعتیاد و مسوول روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی  بمناسبت هفته سلامت روان، ۲۹ مهر ماه

نظر شما :