بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قدس گرکان، شهرستان اشتیان، استان مرکزی، ۲۶ مهر ماه

۲۶ مهر ۱۳۹۷ | ۲۱:۲۳ کد : ۱۴۰۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۱۹
بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قدس گرکان، شهرستان اشتیان، استان مرکزی، ۲۶ مهر ماه

نظر شما :