بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز جامع سلامت شهری شهید کاشفی، شهرستان اشتیان، استان مرکزی، ۲۶ مهر ماه

۲۶ مهر ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۳ کد : ۱۴۰۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۴۷
بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز جامع سلامت شهری شهید کاشفی، شهرستان اشتیان، استان مرکزی، ۲۶ مهر ماه

( ۱ )

نظر شما :