نصب بنرهای اطلاع رسانی هفته پوکی استخوان در سطح شهر اراک ، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۸ مهر ماه

۲۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹ کد : ۱۴۷۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۹۳
نصب بنرهای اطلاع رسانی هفته پوکی استخوان در سطح شهر اراک ، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۸ مهر ماه

نظر شما :