برگزاری سمینار غذای سالم، محیط سالم ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۹ مهر ماه

۲۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴ کد : ۱۴۷۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۲۸
برگزاری سمینار غذای سالم، محیط سالم ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۹ مهر ماه

سمینار غذای سالم ، محیط سالم  در تاریخ ۹۷/۷/۲۹ با حضور اساتید پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران جهت پزشکان ، کارشناسان تغذیه ، کارشناسان بهداشت محیط ،کارشناسان آموزش سلامت شهرستانهای تابعه استان با هدف معرفی  مبانی اکولوژیک تولید غذای سالم وکشاورزی ارگانیک در تولید غذای سالم واهداف وزارت بهداشت در تولید غذای سالم وارگانیک ومعرفی انجمن ارگانیک ایران واستان با همکاری انجمن ارگانیک استان در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید در کنار  برگزاری این سمینار نمایشگاه وفروشگاه  مواد غذایی ارگانیک برای همکاران ارائه خدمت کردند

کلید واژه ها: ارگانیک علوم محیطی


نظر شما :