شیوه بررسی ارزیابی ارگونومی ، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۹ مهر ماه

۲۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸ کد : ۱۴۷۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۳۹
شیوه بررسی  ارزیابی ارگونومی ، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۹ مهر ماه

جلسه آموزشی با موضوع:  شیوه بررسی گزارش ارزیابی ارگونومی در تاریخ‌های 28 و 29/7/97 برای کاردانان و کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز تابعه دانشگاه برگزار گردید. در این برنامه آموزشی مواردی همچون آنالیز شغلی به روش HTA روش‌های ارزیابی پوسچر -نکات مهم در بررسی گزارش های اندازه گیری، روش‌های اندازه گیری و مستقیم وغیر مسقیم و... به گروه هدف آموزش داده شد. ضمناً در ابتدای جلسه نکات و موارد کلی در خصوص تعدادی از برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای که بایستی توسط کارشناسان و مراکز تابعه رعایت گردد توسط رئیس گروه بهداشت حرفه‌ای خانم نکوئیان اعلام گردید.

کلید واژه ها: ارگونومی


نظر شما :