آماده سازی سالن ورزشی شهید دانشجو ساکی معاونت بهداشتی در راستای انجام واکسیناسیون کووید ۱۹ پرسنل بیمارستان ها، ۲۹ فروردین ماه

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۱ کد : ۱۶۶۱۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۶۴۵
آماده سازی سالن ورزشی شهید دانشجو ساکی معاونت بهداشتی در راستای انجام واکسیناسیون کووید ۱۹ پرسنل بیمارستان ها، ۲۹ فروردین ماه

کلید واژه ها: کووید 19 معاونت بهداشتی


( ۱۳ )

نظر شما :