تبریک روز آزمایشگاه توسط معاون بهداشت، معاون فنی و رئیس آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی به پرسنل شاغل در آزمایشگاه PCR بمناسبت روز آزمایشگاه، ۳۰ فروردین ماه

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۷ کد : ۱۶۶۴۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۴۹
تبریک روز آزمایشگاه توسط  معاون بهداشت، معاون فنی و رئیس آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی به پرسنل شاغل در آزمایشگاه PCR بمناسبت روز آزمایشگاه، ۳۰ فروردین ماه

کلید واژه ها: روز آزمایشگاه معاون بهداشت


نظر شما :