برگزاری مانور آمادگی پاسخ تیم واکنش سریع (DMAT)، کوه گردو ، ۲۲ آذر ماه

۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۳ کد : ۲۱۱۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۶۸
برگزاری مانور آمادگی پاسخ تیم واکنش سریع (DMAT)، کوه گردو ، ۲۲ آذر ماه

( ۱ )

نظر شما :