پنجمین جلسه جمع بندی سفر معاون بهداشت وزیر بهداشت به استان مرکزی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان، ۲۶ آذر ماه

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۱ کد : ۲۱۶۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۸۳
پنجمین جلسه جمع بندی سفر معاون بهداشت وزیر بهداشت به استان مرکزی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان، ۲۶ آذر ماه

نظر شما :