ششمین جلسه جمع بندی سفر معاون بهداشت وزیر بهداشت به استان مرکزی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان، ۲۷ آذر ماه

۲۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶ کد : ۲۱۸۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۸۸
ششمین جلسه جمع بندی سفر معاون بهداشت وزیر بهداشت به استان مرکزی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان،   ۲۷ آذر ماه

نظر شما :