اولین روز وبینار ۳ روزه کشوری شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی برنامه صیانت و جوان سازی جمعیت دانشگاه ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ آذر ماه

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۰ کد : ۲۲۶۷۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۱۹
اولین روز وبینار ۳ روزه کشوری شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی برنامه صیانت و جوان سازی جمعیت دانشگاه ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ آذر ماه

نظر شما :