جلسه هماهنگی فرایند جذب نیروهای PHCشهری، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۲ دی ماه

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸ کد : ۲۴۸۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۹۰
جلسه هماهنگی فرایند جذب نیروهای PHCشهری، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۲ دی ماه

نظر شما :