جلسه پایش و ارائه شاخص های شهرستان خنداب ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ دی ماه

۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۲۰:۱۳ کد : ۲۵۲۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۵۸
جلسه پایش و ارائه شاخص های شهرستان خنداب ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ دی ماه

( ۲ )

نظر شما :