جلسه آموزشی مانور و سناریو نویسی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲ بهمن ماه

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۳ کد : ۲۶۱۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۶۴
جلسه آموزشی مانور و سناریو نویسی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲ بهمن ماه

کلید واژه ها: سناریو نویسی


نظر شما :