کارگاه آشنایی با تکنیک های ارتباطی و رسانه ای در اقناع سازی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰ دی ماه

۱۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۶ کد : ۳۱۵۴۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۱۳
کارگاه آشنایی با تکنیک های ارتباطی و رسانه ای در اقناع سازی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰ دی ماه

کارگاه آشنایی با تکنیک های ارتباطی و رسانه ای در اقناع سازی به دبیری گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی با حضور رئیس گروه و کارشناسان  آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی و کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت شهرستان اراک و تابعه در روز شنبه مورخ10 دی ماه  در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار گردید.

کلید واژه ها: سلامت آموزش ارتقا معاونت کارشناسان


نظر شما :