جلسه ارائه گزارش بازدید ناظر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در برنامه عملیاتی واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ دی ماه

۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۵ کد : ۳۱۶۳۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۲۲
جلسه ارائه گزارش بازدید ناظر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در برنامه عملیاتی واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ دی ماه

جلسه ارائه گزارش بازدید ناظر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در برنامه عملیاتی واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان در روز سه شنبه مورخ 13 دی ماه با حضور ناظر وزارت بهداشت، معاون اجرایی، رئیس و کارشناسان گروه بیماری های واگیر  برگزار گردید.

کلید واژه ها: معاونت بهداشتی بیماریابی سل پناهندگان


نظر شما :