کارگاه آموزشی آخرین رویکردهای بیماریهای ارثی فامیلیال در نظام سلامت کشور، سالن جلسات کاظمی آشتیانی، ۲۴ دی ماه

۲۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۵ کد : ۳۱۸۸۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۵۶
کارگاه آموزشی آخرین رویکردهای بیماریهای ارثی فامیلیال در نظام سلامت کشور، سالن جلسات کاظمی آشتیانی، ۲۴ دی ماه

به گزارش وب دا مرکزی، کارگاه آموزشی آخرین رویکردهای بیماری های ارثی فامیلیال درنظام سلامت کشور از دوره های مصوب آموزش ضمن خدمت معاونت بهداشتی با حضور 60 نفر از ماماهای مراکز شهری و روستایی شهرستان اراک وهمزمان بشکل وبینارجهت ماماها، پزشکان مراکز، مراقبین سلامت وکارشناسان بیماری های غیرواگیر درستاد کلیه شهرستانها ازساعت 9الی 13 روز شنبه مورخ 24 دی ماه درسالن جلسات کاظمی آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید.

آقای دکترمیلاد غلامی فوکال پوینت برنامه ژنتیک اجتماعی وعضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشکده پزشکی در خصوص غربالگری بیماری های ژنتیکی و متابولیک ارثی،خانم دکترپری میرشفیعی رئیس گروه غیرواگیر معاونت بهداشتی درباره نحوه اجرای برنامه های ژنتیک اجتماعی براساس قانون صیانت از جوانی جمعیت و نقش بهزیستی در ژنتیک وخانم لیلی مرتضوی کارشناس برنامه ژنتیک معاونت بهداشتی در خصوص نحوه اجرای غربالگری ژنتیک اجتماعی در مراکز ازدواج و مراکز محیطی توسط ماماهای مراکز صحبت کردند. درضمن ازمحتوای کارگاه آزمون الکترونیک با دارابودن 5 امتیازشغلی ازساعت 14الی 18درسامانه آموزش ضمن خدمت دانشگاه جهت گروه هدف برگزارخواهدشد. گیتا نادری، خبرنگار وبدا مرکزی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلید واژه ها: بیماری های ارثی فامیلیال معاونت بهداشتی بیماری های ژنتیکی


نظر شما :