کمیته پیشگیری از مرگ کودک ۱ تا ۵۹ ماهه، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰ بهمن ماه

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۰ کد : ۳۲۲۲۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۹۸
دومین کمیته استانی پیشگیری از مرگ و میر کودکان درتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در سالن جلسات معاونت بهداشت برگزار گردید.
کمیته پیشگیری از مرگ کودک ۱ تا ۵۹ ماهه، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰ بهمن ماه

به گزارش وب دا مرکزی،  دکتر اسماعیلی ضمن خیر مقدم به مدعوین اظهار داشتند که شاخص مرگ کودکان زیر 5سال ، از شاخص های مهم  توسعه می باشد،

  خانم دکتر نظری مدیرگروه سلامت خانواده ، عنوان کردند با توجه به قانون جوانی جمعیت و موضوع جوانی جمعیت از اولویت های مهم کشور میباشد  باید تلاش کنیم تا جمعیت کشور حفظ شود تا جمعیت جوان و مولد درسطح کشور کاهش نیابد.

 خانم رضایی کارشناس مرگ خارج بیمارستانی دانشگاه  گزارشی از وضعیت برنامه نظام مراقبت مرگ در دانشگاه، شا خص های مرگ کودکان ازابتدای سال تا پایان آذر و مقایسه با مدت مشابه سال قبل و برنامه ثببت و پیگیری کودکان پرخطر  ارائه دادند و بعد از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته مداخلاتی در راستای کاهش مرگ و میر کودکان ارائه دادند


نظر شما :