خودمراقبتی ، شکوفایی وسلامت خانواده

۰۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۸:۴۵ کد : ۳۶۱۰۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۲۹
دکتر علی علیمحمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت روز جهانی خود مراقبتی ۲ مرداد ماه روز جهانی خود مراقبتی (۲۴ جولای مصادف با ۲ مردادماه ) را به کلیه دست اندرکاران برنامه ملی ترویج خودمراقبتی بویژه کارشناسان آموزش سلامت ، جلب مشارکت مردمی ، مراقبین سلامت ، بهورزان ، سفیران سلامت خانوار ، رابطین سلامت محله و رابطین سلامت ادارات تبریک گفت.
خودمراقبتی ، شکوفایی وسلامت خانواده

به گزارش وب دا مرکزی، دکتر علیمحمدی عنوان کرد: شعار روز جهانی خود مراقبتی امسال "تاب آوری ، سازگاری و شکوفایی در شرایط سخت " و شعار ملی "خود مراقبتی ، شکوفایی و سلامت خانواده  " تعیین شده است.

در ادامه اظهار داشت: با توجه به گذار بیماری‌ها از واگیر به غیر واگیر و حرکت از درمان قطعی بیماری‌ها به مراقبت مادام العمر، نقش مـردم در مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده برای سالم زیستن، مدیریت ناخوشی‌های جزیـی، مـدیریت بیمـاری‌هـای مزمن و حاد روز به روز در حال افزایش است به گونه‌ای که سهم عمده‌ای از تمـام مراقبـت‌هـا را خودمراقبتی تشکیل می‌دهد.

علیمحمدی بیان کرد: خود مراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود، فرزندان و خانواده‌شـان انجـام می‌دهند تا تندرست بمانند، از سلامت جسمی، روانی و اجتمـاعی خـود حفاظـت کننـد، نیازهـای جـسمی، روانـی و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بیماری‌ها یا حوادث پیشگیری کنند، بیماری‌های مزمن خود را مـدیریت کننـد و نیز از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان، حفاظت کنند.

او ذکر نمود: حیطه‌های خودمراقبتی شامل ارتقای سلامت، اصلاح سبک زندگی، پیـشگیری از بیمـاری، خـود ارزیـابی، حفـظ سلامت، مشارکت در درمان و توان بخشی است. خودمراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زنـدگی، افـزایش رضـایت بیمـاران، منطقـی شـدن اسـتفاده از خدمات، نیاز کمتر به مشاوره ارایه دهندگان خدمات در مراکز بهداشـتی، کاهش ویزیـت بیمـاران سـرپایی و کـاهش استفاده از منابع بیمارستانی و نیز کاهش هزینه‌های سلامت می‌شود.

کلید واژه ها: سلامت بیماری روز مراقبتی خودمراقبتی خانواده


نظر شما :