کمیته پسماند عفونی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ فروردین ماه

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۷ کد : ۳۶۷۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۴۹
کمیته پسماند عفونی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۵ فروردین ماه

کلید واژه ها: پسماند عفونی


( ۱ )

نظر شما :