کنفرانس علمی پیشگیری تشخیص و درمان استئوپوروز، سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۸ فروردین ماه

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۱ کد : ۳۷۱۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۹۴۳
کنفرانس علمی پیشگیری تشخیص و درمان استئوپوروز، سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۸ فروردین ماه

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه پیشگیری ،تشخیص ودرمان استئوپوروز

در راستای اقدامات اجرایی پیشگیری وکنترل استئوپوروز گروه پیشگیری وکنترل بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به برگزاری کنفرانس علمی یک روزه پیشگیری ،تشخیص ودرمان استئوپوروز در روز چهارشنبه به تاریخ 28/1/1398 جهت گروه پزشکان وکارشناسان مرتبط با برنامه نمود.

در این برنامه مباحث کلیات برنامه در نظام شبکه، اپیدمیولوژی ،اهمیت وبار بیماری استئوپوروز در ایران ، طبقه بندی، عوامل خطر بیماری استئوپوروز،استراتژی ها وسیاست های کلان ملی درون و برون بخشی ، تشخیص و درمان بیماری استئوپوروز، مراقبت و بازتوانی بیماری استئوپوروزحرکات اصلاحی پزشکی ورزشی ، تغذیه در پیشگیری و کنترل استئوپوروزتوسط اساتید و متخصصین در سالن همایش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک به بیش از 120 نفر از شرکت کنندگان ارائه گردید.

 

 

 

کلید واژه ها: استئوپوروز اپیدمیولوژی


( ۱ )

نظر شما :