برگزاری کمیته آموزش، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۲ شهریور ماه

۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۹ کد : ۳۷۵۰۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۰
برگزاری کمیته آموزش، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۲ شهریور ماه

برگزاری کمیته آموزش، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، 22 شهریور ماه

کلید واژه ها: برگزاری کمیته آموزش سالن جلسات مرکز


نظر شما :