بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از پروژه در حال ساخت خانه بهداشت فیض آباد شهرستان آشتیان

۰۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۲ کد : ۳۸۰۲۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۰
بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از پروژه در حال ساخت خانه بهداشت فیض آباد شهرستان آشتیان


بازدید معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از پروژه در حال ساخت خانه بهداشت فیض آباد شهرستان آشتیان

گوهری از پروژه در حال ساخت خانه بهداشت فیض آباد بازدید بعمل آورد و نحوه مراحل ساخت و روند پیشرفت این مرکز را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع پیشرفت کار تاکید نمود.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

یک شنبه 9  مهر ماه 1402

 

کلید واژه ها: بهداشت ساخت بازدید مرکز مرکزی پروژه


نظر شما :