کارگاه پیگیری شکایات بهداشت محیط از طریق سامانه کشوری ۱۹۰، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۶ مهر ماه

۱۶ مهر ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۷ کد : ۳۸۱۸۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۴۸
کارگاه پیگیری شکایات بهداشت محیط از طریق سامانه کشوری ۱۹۰، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۶ مهر ماه

کارگاه پیگیری شکایات بهداشت محیط از طریق سامانه کشوری 190، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، 16 مهر ماه

کلید واژه ها: بهداشت کارگاه پیگیری شکایات محیط سامانه


نظر شما :