بازدید از مرکز پایش کیفیت هوای شهر اراک انجام شد.

۲۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۶ کد : ۳۸۵۲۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۶
بازدید از مرکز پایش کیفیت هوای شهر اراک انجام شد.

بازدید از مرکز پایش کیفیت هوای شهر اراک با حضور مسئول مرکز کنترل کیفیت هوای محیط زیست استان مرکزی توسط کارشناسان مسئول بهداشت محیط شهرستان، کارشناسان آلودگی هوای شهرستان ها و کارشناس بهداشت محیط بیمارستان ها صورت پذیرفت.

هدف این بازدید بررسی وضعیت کالیبراسیون ایستگاه های سنجش آلودگی هوای محیط زیست بود.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

شنبه 29 مهر ماه 1402


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: محیط هوای بهداشت بازدید مرکز آلودگی


نظر شما :