سمینار یکروزه ایراپن و خطر سنجی پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی برگزار شد.

۲۹ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۲۳ کد : ۳۸۵۲۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۰۹
سمینار یکروزه ایراپن و خطر سنجی  پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی برگزار شد.

سمینار علمی یک روزه ایراپن و خطر سنجی پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی برای گروه هدف کارشناسان ستادی، مراقبان سلامت، بهورزان وپزشکان درسطح شهرستان برگزار شد. 

هدف از برگزاری این سمینار ارائه مطالب علمی و تخصصی توسط دکتر میر شفیعی  دکتر لیلا پورسعادت  در خصوص پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی با تاکید برانجام خطر سنجی و معرفی چارتهای جدید و تغییرات سامانه سیب در این راستا بود و برنقش راهبردی بهورزان و مراقبان سلامت در این خصوص تاکید شد .

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

مهر ماه 1402

کلید واژه ها: سمینار مغزی دکتر بهورزان سلامت مراقبان


نظر شما :