چهارمین روزدوره کشوری تربیت مدرس پدافند زیستی

۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۰ کد : ۳۸۶۷۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۲۹
چهارمین روزدوره کشوری تربیت مدرس پدافند زیستی

چهارمین روز دوره آموزشی تربیت مدرس پدافند زیستی با کارگاه خانم مهندس الهی از گروه بهداشت محیط وزارت بهداشت در خصوص بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی به ویژه مراکز بیمارستانی ومراکز جامع سلامت وپاسخ به تهدیدات آغاز و سپس در کارگاه بعدی دکتر ایوب بیگی در خصوص امنیت غذایی_بیوتروریسم در حوزه مهم غذا و نمونه ها وشواهد خطرات موجود ارایه داشت.
 در ادامه طالبی پور از همکاران گروه سلامت محیط کار وزارت  در خصوص بیوتروریسم در حوزه آب و مباحث پدافند در امنیت تاسیسات آبی و دکتر یاراحمدی کاربرد گندزدایی در پاسخ به تهدیدات بیولوژیک موارد مهمی ارائه مطالب نمود.
 دکتر ولی زاده در خصوص پسماندهای عادی وخطرناک، مدیریت وپاسخ به تهدیدات بیولوژیک همچنین مباحث پدافند زیستی و دکتر غلامی از همکاران مرکز بیماریها درس اموخته های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مدیریت و پاسخ به وفور پشه آئدس گونه وحشی (آلبوپیکتوس) مطالب بسیار مفیدی ایراد نمود.
در پایان دکتر حسنی در خصوص سامانه فرماندهی حادثه(ICS))) و برنامه عملیاتیEOPو سناریو نویسی برگزاری مانورهای دور میزی مطالبی ایراد داشت.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

سه شنبه 2 آبان ماه ۱۴۰۲
 

کلید واژه ها: خصوص دکتر بهداشت تهدیدات پدافند محیط


نظر شما :