بازدید سرزده معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک - اراک

۱۵ آذر ۱۴۰۲ | ۱۳:۲۶ کد : ۳۹۹۲۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۲
بازدید سرزده معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک - اراک


در راستای اجرای پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشارخون بالا" که همزمان با سراسر کشور از تاریخ 20 آبان ماه در استان مرکزی در حال اجرا می باشد گوهری معاون اجرایی  به همراه مدیر گروه گسترش شبکه مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره یک بازدید کرد. 

گوهری معاون اجرایی به همراه برزرگری مدیر گروه گسترش شبکه مرکز بهداشت استان مرکزی روند فراخوان گروه هدف 18 سال و بالاتر و کلیه مادران باردار در هر گروه سنی جهت اندازه گیری فشارخون و دیابت و درصد پیشرفت اجرای پویش در این مرکز را مورد بررسی قرار داد. 

در پایان با توجه به اینکه پویش ملی تا 15 دی ماه می باشد و بایستی 70 درصد جمعیت هدف مورد ارزیابی قندخون و فشارخون قرار بگیرد بر سرعت بخشیدن به روند فراخوان افراد و سرعت بخشیدن به اندازه گیری فشارخون و قند خون افراد تاکید کرد و همچنین نحوه ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرارداد.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

 چهارشنبه 15 آذر ماه 1402
 

کلید واژه ها: مرکز فشارخون مرکزی استان مرکزی گروه ماه پویش


نظر شما :