در استان مرکزی صورت گرفت؛

پایش خانه بهداشت برتر کارگری کشور

۰۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۹:۰۹ کد : ۴۳۹۰۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۶
اعضای شورای ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان به همراه کارشناسان سلامت کار معاونت بهداشت و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از شرکت های الیاف ساینا دلیجان و کیمیاگران امروز شازند بازدید کرد.
پایش خانه بهداشت برتر کارگری کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت؛ حامد حمیدی پور کارشناس سلامت کار معاونت بهداشت استان اظهار داشت: در این بازدید طبق چک لیست بازدید از خانه بهداشت کارگری، مستندات عملکرد کارشناس بهداشت حرفه ای در این خانه بهداشت، درخصوص ارتقاء سطح سلامت و کاهش عوامل خطر و افزایش ایمنی، پیشگیری از بروز بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار، ارتقای سطح آگاهی شاغلین، افزایش دسترسی کارگران به خدمات بهداشتی اولیه و ارتقاء سلامت محیط کار؛ توسط سه نماینده شورای هماهنگی بیمه شدگان استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طبق چک لیست شاخص‌های رتبه بندی کارفرمای سلامت محور، مداخلات مدیریتی در محل کار و مداخلات ایمنی و کاهش حوادث و مداخلات کاهش عوامل خطر کارکنان و خانواده میزان رعایت اصول زیست محیطی درچرخه تولید تا مصرف نهائی محصول، باحضور معاونین و مدیران مربوطه شرکت پارس دارو ارزیابی شد و مستندات برحسب شاخص‌ها امتیازدهی شد.
وی افزود: این خانه های بهداشت کارگری در سال 1402 بعنوان خانه بهداشت کارگری برتر در سطح دانشگاه انتخاب گردیده اند و جهت انتخاب در سطح کشور توسط اعضای شورا و نماینده مرکز سلامت محیط کار مجددا پایش شد.

کلید واژه ها: پایش خانه بهداشت استان مرکزی معاونت بهداشت


نظر شما :