برگزاری کارگاه آمورشی اصول خدمات سالمندان

۳۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۰۵ کد : ۴۴۲۳۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۳۰
کارگاه آمورشی اصول خدمات سالمندان برای گروه هدف کارشناس مسوول سلامت خانواده ؛ کارشناس سالمندان و مربیان بهورزی توسط معاونت بهداشت برگزار شد.
برگزاری کارگاه آمورشی اصول خدمات سالمندان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت؛ محمودی کارشناس یهداشت خانواده معاونت بهداشت اظهار داشت: هدف از برگزاری کارگاه افزایش دانش و مهارت در زمینه خدمات سالمندان و  تربیت هسته آموزشی برای انجام آموزش مهارت عملی به صورت ابشاری تا سطح بهورز بود.
وی افزود: مباحث بر اساس راهنمای کشوری ارایه مراقبت ادغام یافته سالمندان ارایه شد.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم دوره سالمندی


نظر شما :