بازدید دکتر نظری معاون بهداشت از ایستگاه سنجش فشار خون ، ۲۰ خرداد ماه

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۲ کد : ۴۵۷۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۴۸
بازدید دکتر نظری معاون بهداشت از ایستگاه سنجش فشار خون ، ۲۰ خرداد ماه

نظر شما :