جلسه ستاد مشترک بسیج ملی کنترل فشارخون بالا مرکز بهداشت استان و اراک ، ۲۰ خرداد ماه

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۰ کد : ۴۵۷۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۱۳
جلسه ستاد مشترک بسیج ملی کنترل فشارخون بالا مرکز بهداشت استان و اراک ، ۲۰ خرداد ماه

نظر شما :