کنفرانس علمی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۲ خرداد ماه

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۳ کد : ۴۶۰۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۴۸
کنفرانس علمی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۲ خرداد ماه

 

روز چهارشنبه  22/03/98 کنفرانس علمی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( cchf  ) از ساعت 8/30 در سالن اجتماعات حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور پزشکان متخصص عفونی ، داخلی، پزشکان عمومی بخش خصوصی ودولتی مراکز بهداشتی درمانی و نیز کارشناسان بهداشت عمومی ، کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریها ،  بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان ومرکز بهداشت استان وهمچنین دامپزشکان ادارات دامپزشکی شهرستان واستان ودامپزشکان بخش خصوصی برگزار گردید  ودراین برنامه دکتر اسماعیلی معاون فنی  معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص اهمیت بیماریهای قابل انتقال بین حیوان وانسان با محوریت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو برای حاضرین سخنرانی نمودند . دکتر منصوری مدیر گروه واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی وضعیت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در جهان ، ایران واستان را برای حضار تشریح نمودند در طول برگزاری برنامه دکتر  پژمان حدادی متخصص عفونی ورئیس بیمارستان آیت اله طالقانی اراک سخنرانی مباحث مراقبت بیماری cchf ( با تاکید بر بیماریابی ، عامل بیماری ، راههای سرایت وعلایم بیماری در انسان ، درمان بیماری ) را برعهده داشتند .ضمنا مبحث تشخیص آزمایشگاهی بیماری توسط دکتر بهزاد خوانساری نژاد جهت حضار تشریح گردید و اپیدمیولوژی ، علایم و تخصیص بیماری در جمعیت دامی توسط دکتر حمزه لوئیان  از همکاران اداره کل دامپزشکی استان برای حاضرین در جلسه ارائه گردید . آخرین مبحث این کنفرانس علمی یکروزه چگونگی استفاده از ضدعفونی کننده ها در پیشگیری از انتقال  عفونت های بیمارستانی و بطور کلی پیشگیری وکنترل بیماری در جامعه توسط مهندس مهرعلی مدیرگروه واحد بهداشت محیط وحرفه ای معاونت بهداشتی جهت حضار بیان  گردید .  

 

 

کلید واژه ها: کریمه کنگو


نظر شما :