جلسه واگذاری مراکز بهداشتی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ خرداد ماه

۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۳ کد : ۴۶۶۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۷۱
جلسه واگذاری مراکز بهداشتی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ خرداد ماه

نظر شما :