کمیته تولید استاندارد رسانه، مرکز بهداشت استان مرکزی، ۹ تیر ماه

۱۰ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۹ کد : ۴۷۹۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۵۱
کمیته تولید استاندارد رسانه، مرکز بهداشت استان مرکزی، ۹ تیر ماه

کمیته تولید استاندار رسانه با حضور معاون فنی ، رئیس گروه و کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت، رئیس گروه سلامت محیط کار، مسوول روابط عمومی ، کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، رئیس گروه تغذیه ، رئیس گروه بهداشت دهان و دندان ، کارشناس مسوول جمعیت و باروری سالم ، مدیر شبکه و ارتقا سلامت و کارشناس گسترش معاونت بهداشتی بمنظور بررسی ، هم اندیشی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص تهیه پمفلت اطلاع رسانی مراکز خدمات جامع سلامت ، خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت و پمفلت دیابت و باروری برگزار گردید .


نظر شما :