جلسه کارگروه های استانی بسیج ملی کنترل فشار خون ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۱تیر ماه

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۹ کد : ۴۸۳۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۷۵
جلسه کارگروه های استانی بسیج ملی کنترل فشار خون ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۱تیر ماه

نظر شما :