بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری زینب کبری(س)،۲۳ تیر ماه

۲۴ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۷ کد : ۴۹۵۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۵۰۹
بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری زینب کبری(س)،۲۳ تیر ماه

 

در تاریخ 98/4/23ریاست  دانشگاه علوم پزشکی بهمراه معاون بهداشتی، رئیس گروه و مدیر گروه بیماریهای واگیر و رئیس گروه سلامت روان از مرکز خدمات جامع سلامت شهری زینب کبری (س) بازدید بعمل آوردند.


( ۵ )

نظر شما :