برگزاری کارگاه سلامت زنان در دوران باروری و یائسگی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۳ مرداد ماه

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۸ کد : ۵۲۹۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۴۵
برگزاری کارگاه سلامت زنان در دوران باروری و یائسگی ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۳ مرداد ماه

کارگاه اموزشی سلامت زنان در دوران باروری و یائسگی از برنامه های میانسالان در روز چهارشنبه مورخ 23 مرداد ماه در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی جهت گروه هدف کارشناس مسئول بهداشت خانواده ، کارشناس میانسالان و مربی مامایی بهورزی برگزار گردید و مباحث مامایی میانسالان از جمله اختلال عملکرد جنسی، خونریزی های غیرطبیعی ، عفونت های آمیزشی و غربالگری سرطان های شایع زنان بصورت تئوری و به همراه اموزش ثبت در سامانه سیب آموزش داده شد.

کلید واژه ها: کارگاه سلامت زنان باروری و یائسگی سامانه سیب


( ۱ )

نظر شما :