جلسه آموزشی نقش روغن ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ مرداد ماه

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۴ کد : ۵۳۱۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۹۳
جلسه آموزشی نقش روغن ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ مرداد ماه

براساس مصوبه کمیته آموزش وکمیته سلامت کارکنان بمنظور افزایش سواد سلامت کارکنان در خصوص مصرف روغن جلسه آموزشی نقش روغن ها در سلامتی با حضور سرکار خانم دکتر عزیزی متخصص تغذیه وعضو هیئت علمی دانشگاه برای همکاران معاونت بهداشتی و برخی از  اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت مورخ ۲۶ مرداد ماه در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی تشکیل گردید در این جلسه در خصوص انواع روغنها و نقش هریک در سلامتی، چگونگی مصرف روغن  و همچنین نحوه نگهداری روغن ، مقدار مصرف روغن، تغییر استانداردهای روغن ها و کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن های تولیدی کشور واهداف برنامه ششم توسعه در خصوص کاهش مصرف روغن وکاهش اسیدهای چرب اشباع صحبت شد. 

کلید واژه ها: اسیدهای چرب ترانس چگونگی مصرف روغن


نظر شما :