برگزاری کارگاه حمایت های اجتماعی، روانی در بلایا ( ویژه پزشکان)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ مرداد ماه

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۳ کد : ۵۳۳۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۸۱
برگزاری کارگاه حمایت های اجتماعی، روانی در بلایا ( ویژه پزشکان)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۷ مرداد ماه

کلید واژه ها: حمایت های اجتماعی


نظر شما :