برگزاری جلسه توجیهی پیمانکاران مرکز مهاجران، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۸ مرداد ماه

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۳ کد : ۵۳۵۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۷۱
برگزاری جلسه توجیهی پیمانکاران مرکز مهاجران، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،۲۸ مرداد ماه

کلید واژه ها: پیمانکاران


نظر شما :