دومین جلسه مراقبتی دانشجویان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان. مرکزی، ۲۱ ابان ماه

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۳ کد : ۶۴۹۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۰۳
دومین جلسه مراقبتی دانشجویان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان. مرکزی، ۲۱ ابان ماه

دومین جلسه خودمراقبتی دانشجویان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۱ آبان ماه

دانشجویان ورودی سال 98 دانشگاه علوم پزشکی  اراک در رشته های مهندسی بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای در زمینه ضرورت آموزش خود مراقبتی وشرایط عضویت دربرنامه سفیران سلامت دانشجو، تغذیه سالم ومضرات استعمال دخانیات توسط گروههای آموزش سلامت،تغذیه وبهداشت محیط آموزش دیدند.

کلید واژه ها: خودمراقبتی سفیران سلامت


نظر شما :