تقدیر و تشکر از دانشجویان برتر دوره خودمراقبتی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۱ ابان ماه

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۴ کد : ۶۴۹۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۰۱
تقدیر و تشکر از دانشجویان برتر دوره خودمراقبتی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۱ ابان ماه

تقدیر و تشکر از دانشجویان برتر دوره خودمراقبتی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۱ آبان ماه

ازدونفر ازسفیران دانشجوی رشته بهداشت حرفه ای که در دوره آموزشی ترم تحصیلی گذشته بالاترین نمره در ارزشیابی دوره خو دمراقبتی جوانان دردانشگاه علوم پزشکی اراک راکسب نموده بودند با اهدای لوح صادر شده ازسوی معاونت بهداشتی تقدیر بعمل آمد

 

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر خودمراقبتی


نظر شما :