کمیته دانشگاهی ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ آذر ماه

۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۶ کد : ۶۹۵۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۰۹
کمیته دانشگاهی ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۶ آذر ماه

نظر شما :