کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۵ دی ماه

۲۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۵ کد : ۷۳۲۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۰۲
کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۵ دی ماه

کارگاه نگاه انتقادی در رسانه ها با حضور استاد ارجمند آقای فضل اله نژاد با مشارکت پرسنل مرکز بهداشت استان مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 25 دی ماه در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار گردید .

کلید واژه ها: نگاه انتقادی


نظر شما :