جلسه هماهنگی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۶ اسفند ماه

۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۵ کد : ۸۲۱۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۹۳
جلسه هماهنگی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس ، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۶ اسفند ماه

نظر شما :