وبینار هماهنگی کرونا ویروس با شهرستان ها با حضور رئیس دانشگاه ، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۷ اسفند ماه

۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۲ کد : ۸۲۱۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۸
وبینار هماهنگی کرونا ویروس با شهرستان ها با حضور رئیس دانشگاه ، مرکز بهداشت استان مرکزی ، ۲۷ اسفند ماه

نظر شما :